Defusie

Na het invoegen van diverse amendementen heeft de Tweede Kamer onlangs de Novelle vastgesteld. Die amendementen zorgden voor nogal wat wijzigingen in de wet.

Mogelijk interessanter is de brede steun voor een amendement dat het nét niet haalde: de gedwongen defusie – het scheiden of opdelen – van corporaties.

Kamerleden Monasch en Karabulut hebben samen een amendement geschreven. Daarin stellen ze voor dat de minister een corporatie gedwongen moet laten defuseren indien de externe toezichthouders stellen dat de corporatie een systeemrisico vormt, te inefficiënt werkt of actief is in meerdere woningmarktgebieden. Ook moet een defusie mogelijk zijn als het interne toezicht te afstandelijk en ingewikkeld wordt of als de grootschaligheid leidt tot opwaartse druk op salarissen en overbodige managementlagen.

Holle retoriek

Dit amendement is weer een typisch staaltje van holle retoriek van Monasch, want hoe gaan die externe toezichthouders de overbodigheid van managementlagen, 'opwaartse druk' op salarissen, 'te' afstandelijk intern toezicht en de ingewikkeldheid van intern toezicht toetsen c.q. vaststellen? Toch heeft dit amendement het bijna gehaald: 72 kamerleden stemden voor. De PvdA en SP, natuurlijk, maar ook de PVV, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Kuzu&Öztürk en Van Vliet stemden voor dit amendement.

De uitslag staat voor het sentiment in een groot deel van de Kamer dat woningcorporaties minder zelfstandig moeten opereren en dat de politiek een grotere vinger in de pap moet krijgen.

Over Fineut

Fineut* is een samenwerkingsverband van zelfstandige experts op het gebied van finance bij woningcorporaties. Fineut* is geen titel of certificaat, wel een garantie voor kwaliteit. En voor een aanpak waarbij mensen vóór cijfers gaan.  [ ... ]

Lees meer >