passend onderwijs

De minister stelt dat de passendheidstoets op termijn kan zorgen voor een besparing van € 200 miljoen per jaar op de rijksbegroting. De minister kwam met deze uitspraak in het kader van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV).

Hij gaat ervan uit dat de passende toewijzing van woningen aan huishoudens met recht op huurtoeslag ervoor zorgt dat deze huishoudens minder huurtoeslag vragen en krijgen. Het effect zou wel eens averechts kunnen zijn.

Lagere huur bij mutatie
De gedachte van de minister is dat corporaties nu voor bijna al hun woningen de maximaal redelijke huur vragen en die aftoppen op maximaal € 710,68 per maand. Als corporaties nu passend gaan toewijzen en hun huren bij mutatie collectief gaan verlagen naar de aftoppingsgrens, dan levert dat de rijksbegroting niets op. De huur boven de aftoppingsgrens kwam überhaupt niet in aanmerking voor huurtoeslag.

Daarnaast verhuren corporaties echt niet alle woningen boven de aftoppingsgrens. Veel woningen worden, zeker buiten de tien 'oude' Donnerpuntengebieden, nu al aangeboden onder de aftoppingsgrens. In de decentrale marktgebieden zelfs onder de kwaliteitskortingsgrens. Dit doen corporaties als gevolg van eigen beleid en/of prestatieafspraken. Zo komt een gedifferentieerde voorraad tot stand.

Compensatie
Als u de duurdere woningen binnen dit gedifferentieerde aanbod in prijs verlaagt om ze passend toe te kunnen wijzen, zult u waarschijnlijk het laagst geprijsde aanbod tegen een hogere prijs in de markt gaan zetten om het verlies te compenseren. Indien u de huur van de ene woning van € 710,- naar € 618,24 verlaagt en tegelijk de huur van de andere woning verhoogt van € 403,06 naar € 494,82, dan verdient u hier niets op. Maar voor uw huurder gebeurt er iets bijzonders. De huurder van de duurdere woning betaalt € 91,76 per maand minder. De huurder van de goedkopere woning krijgt de hogere huur voor 65% gecompenseerd door de huurtoeslag. Deze huurder betaalt dus slechts € 32,11 per maand meer. Het verschil drukt elke maand op de rijksbegroting.

Jaarlijkse huurverhoging
Naast de huurprijsstelling bij mutatie kunt u ook compenseren bij de jaarlijkse huurverhoging. In de afgelopen jaren mochten de huren van huidige huurders die recht hebben op huurtoeslag stijgen met inflatie plus 1,5%. Na 2015 wordt dit naar verwachting vervangen door een huursombenadering. In beide gevallen kan dit voor huurders met huurtoeslag leiden tot een huurstijging die boven de inflatie ligt. De compensatie van deze huurstijging kan 100%, 65%, 40%, maar ook 0% zijn. Voor huurders met een lage huur is de compensatie procentueel het grootst. U kunt uw verlies aan verdiencapaciteit dus compenseren door huurverhogingen boven inflatie voor huidige huurders met een lage huur. De verloren huur boven de aftoppingsgrens levert de rijksbegroting niets op aan voordeel. Deze werd immers niet gesubsidieerd. Huurders met een lage huur die gestegen is, komen wel in aanmerking voor huurtoeslag. Zij krijgen een gedeeltelijke compensatie, wat kan leiden tot extra druk op de rijksbegroting.

 

Over Fineut

Fineut* is een samenwerkingsverband van zelfstandige experts op het gebied van finance bij woningcorporaties. Fineut* is geen titel of certificaat, wel een garantie voor kwaliteit. En voor een aanpak waarbij mensen vóór cijfers gaan.  [ ... ]

Lees meer >