Fineuten delen hun kennis onderling en met corporaties. De komende periode worden er weer diverse bijeenkomsten gepland, onder andere voor het Platform Vastgoedcontrol van Fineut*.

Fineuten ontmoeten elkaar elke 2 maanden om ervaringen en kennis uit te wisselen.

  • Op 25 augustus houden wij onze jaarlijkse - informele - BBQ in Arnhem.
  • Op 29 september en 17 november zijn de volgende reguliere bijeenkomsten in Uden. Thema's zijn nog niet bekend.

Op dinsdag 5 maart verzorgde Klaas Franken het webinar 'het Woonakkoord en uw corporatie'. De hoofdpunten uit het Woonakkoord en enkele actualiteiten werden uitgelicht.

Het Corporatiekwartet 'Financieel' is uitgebracht. Dit kwartet bevat specifiek financiele onderwerpen uit de corporatiesector.

Het eerste Corporatiekwartet is uitgebracht. Dit kwartet gaat over actuele en historische onderwerpen in de corporatiesector in zijn algemeen.

Over Fineut

Fineut* is een samenwerkingsverband van zelfstandige experts op het gebied van finance bij woningcorporaties. Fineut* is geen titel of certificaat, wel een garantie voor kwaliteit. En voor een aanpak waarbij mensen vóór cijfers gaan....